Agile Leiderschap

Als je de organisatiecultuur wilt veranderen naar een wendbare organisatiecultuur, begin dan bij het veranderen van de manier waarop beslissingen worden genomen en de mate waarin teams en medewerkers beslissingsvrijheid hebben. [Als je de manier van beslissingen nemen niet veranderd, dan zal de organisatie en de cultuur ook niet veranderen]. …

Continue reading

Agile transformaties

Het gaat bij Agile transformaties niet om Agile. Agile is slechts het middel om te komen tot een wendbare, fitte organisatie die goed kan inspelen op veranderingen in haar omgeving. Het gaat er om dat we organisaties simpeler maken, de stroperigheid van de bureaucratie weg nemen en alleen die processen …

Continue reading

Zo kan veranderen ook leuk zijn!

De verandering naar een wendbare organisatie raakt alle medewerkers. Er leven dan ook veel vragen over het nut en de noodzaak van de verandering en wat het voor een ieder betekent. Het is daarom van belang een goed veranderverhaal neer te zetten dat antwoord geeft op deze vragen. Uit ervaring hebben we geleerd dat het zenden van de boodschap niet altijd het gewenste effect heeft. Wat we willen bereiken is dat de boodschap echt begrepen wordt en dat medewerkers en leidinggevenden het gaan doorleven en zelf kunnen uitdragen. Daarom hebben we gezocht naar een andere vorm. En zo zijn we gekomen op het veranderspelde ontdekkingsreis” met als thema:Samen bouwen aan een wendbare organisatie”.

De waarde van het spel

De waarde van het spel voor de transformatie is groot. Het bespaart de veranderaars niet alleen veel tijd, omdat ze zonder het spel  het waarom van de verandering keer op keer moeten uitleggen. Maar belangrijker is dat er snel veel draagvlak ontstaat voor de verandering. Middels het spel wordt de boodschap sneller begrepen, waardoor de groep die de verandering begrijpt en kan uitleggen steeds groter groeit.

Speels en luchtig

Het veranderspel geeft een speels en luchtig effect aan de verandering, die vaak als zwaar en moeizaam wordt ervaren. Tijdens het spel stappen de deelnemers makkelijk in hun rol en beginnen met spelen. Doordat deelnemers zelf met antwoorden moeten komen op de vragen, gaan ze meer nadenken over de verandering en leren ze naar de  positieve argumentatie zoeken. We zien een levendige discussie, waardoor het veranderverhaal meer inhoud krijgt en het voor iedereen duidelijker wordt. Onze ervaring is dat de speelwijze en de vormgeving plezier geven.

Zo kan veranderen  ook heel leuk zijn!

Spelmateriaal

Het spel bestaat uit 15 landtegels en een speelbord. Per tegel wordt één van de meest gestelde vragen opgenomen. Deze vragen zijn ter voorbereiding geïnventariseerd en worden met de bijbehorende antwoorden vastgelegd in een slide-deck, welke bij het spel gebruikt wordt. Ter voorbereiding kunnen de teamleden de slidedeck lezen, maar het kan ook als naslag gebruikt worden, zodat de creativiteit tijdens het spel gestimuleerd wordt.

Speelwijze

De speelwijze is gebaseerd op “het Lagerhuis”, waarbij 2 partijen vanuit een ander perspectief naar een vraagstuk kijken en daar een dialoog over starten. Door te wisselen van perspectief wordt iedereen gevraagd om zowel vanuit een kritische blik (waarom kan het niet) als vanuit een overtuigende blik (waarom kan het wel) te kijken. Hierdoor ontstaan waardevolle inzichten en wordt ook geoefend met het goed uitleggen van de boodschap aan elkaar. Na iedere vraag wordt feedback gegeven zodat van elkaar geleerd wordt en het veranderverhaal steeds beter wordt.

Jessica Wouter en Jelle Bosma starten de dialoog in het veranderspel

Jessica Wouter en Jelle Bosma starten de dialoog in het veranderspel

De 7 type Agile Coaches

Ik heb als Agile coach de afgelopen jaren veel teams geholpen met het verbeteren van hun  effectiviteit. Wat me verbaast is dat de moeilijkste teams om te verbeteren de teams zijn waar je zelf onderdeel van uit maakt, Agile Coach teams. Hiermee bedoel ik teams bestaande uit Agile Coaches waarvan …

Continue reading

Personal leadership with Power Calimero

Are you curious who Power Calimero is and what this little black bird has to do with personal leadership and organizational change? Read this article to find out, but watch out, maybe it inspires you to step up and make things happen! I love Power Calimero. Power Calimero is the …

Continue reading

Power Calimero workshop

Workshop Power calimero – Become an Agile leader in 90 minutes Do you belief you can create a place where you can learn and improve yourself all the time, where people are engaged, and clients are delighted? Create a place like this is not only the manager’s responsibility, but everyone’s job. …

Continue reading

Op zoek naar de norm

Na 11 jaar bij mijn (inmiddels ex-) werkgever had ik het nog steeds niet helemaal gevonden: de norm. Wanneer doe ik het goed en wanneer doe ik het nou niet goed? Regelmatig blijf ik in verwarring achter en vraag ik me af of het nou aan mij ligt of aan …

Continue reading

Waarom gebeurt mij dit nou altijd?

Voor alle vrouwen die het idee hebben dat er niet naar ze geluisterd wordt, of die het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden, het gevoel hebben dat anderen mensen simpelweg over hun heen walsen, het gevoel hebben dat ze niet echt meetellen. Wat deze vrouwen zouden willen is dat …

Continue reading

Het beste uit jezelf halen

Tara Mohr – artikel uit Happiness.  Hoeveel talenten en kwaliteiten ze ook hebben, mensen zien het niet altijd van zichzelf. Ze verstoppen zich, maken zich klein. Wat veel van ons in de weg zit is de stem die van binnen zegt: ‘nog niet’ of ‘dit is toch niet voor mij …

Continue reading

How NLP can help to get an Agile mindset

As long as there is no pill to change people’s mindset into an Agile mindset, Agile coaches have to work hard to deal with resistance during Agile transitions. As long as there is no truly believe that Agile will help and people are convinced that there is no need to …

Continue reading