De verandering naar een wendbare organisatie raakt alle medewerkers. Er leven dan ook veel vragen over het nut en de noodzaak van de verandering en wat het voor een ieder betekent. Het is daarom van belang een goed veranderverhaal neer te zetten dat antwoord geeft op deze vragen. Uit ervaring hebben we geleerd dat het zenden van de boodschap niet altijd het gewenste effect heeft. Wat we willen bereiken is dat de boodschap echt begrepen wordt en dat medewerkers en leidinggevenden het gaan doorleven en zelf kunnen uitdragen. Daarom hebben we gezocht naar een andere vorm. En zo zijn we gekomen op het veranderspel “de ontdekkingsreis” met als thema: “Samen bouwen aan een wendbare organisatie”.

De waarde van het spel

De waarde van het spel voor de transformatie is groot. Het bespaart de veranderaars niet alleen veel tijd, omdat ze zonder het spel  het waarom van de verandering keer op keer moeten uitleggen. Maar belangrijker is dat er snel veel draagvlak ontstaat voor de verandering. Middels het spel wordt de boodschap sneller begrepen, waardoor de groep die de verandering begrijpt en kan uitleggen steeds groter groeit.

Speels en luchtig

Het veranderspel geeft een speels en luchtig effect aan de verandering, die vaak als zwaar en moeizaam wordt ervaren. Tijdens het spel stappen de deelnemers makkelijk in hun rol en beginnen met spelen. Doordat deelnemers zelf met antwoorden moeten komen op de vragen, gaan ze meer nadenken over de verandering en leren ze naar de  positieve argumentatie zoeken. We zien een levendige discussie, waardoor het veranderverhaal meer inhoud krijgt en het voor iedereen duidelijker wordt. Onze ervaring is dat de speelwijze en de vormgeving plezier geven.

Zo kan veranderen  ook heel leuk zijn!

Spelmateriaal

Het spel bestaat uit 15 landtegels en een speelbord. Per tegel wordt één van de meest gestelde vragen opgenomen. Deze vragen zijn ter voorbereiding geïnventariseerd en worden met de bijbehorende antwoorden vastgelegd in een slide-deck, welke bij het spel gebruikt wordt. Ter voorbereiding kunnen de teamleden de slidedeck lezen, maar het kan ook als naslag gebruikt worden, zodat de creativiteit tijdens het spel gestimuleerd wordt.

Speelwijze

De speelwijze is gebaseerd op “het Lagerhuis”, waarbij 2 partijen vanuit een ander perspectief naar een vraagstuk kijken en daar een dialoog over starten. Door te wisselen van perspectief wordt iedereen gevraagd om zowel vanuit een kritische blik (waarom kan het niet) als vanuit een overtuigende blik (waarom kan het wel) te kijken. Hierdoor ontstaan waardevolle inzichten en wordt ook geoefend met het goed uitleggen van de boodschap aan elkaar. Na iedere vraag wordt feedback gegeven zodat van elkaar geleerd wordt en het veranderverhaal steeds beter wordt.