Ook al noemen we het Agile transformaties, het gaat niet om Agile. Agile is slechts het middel om te komen tot een wendbare, fitte organisatie die goed kan inspelen op veranderingen in haar omgeving. Daarbij gaat het niet alleen om de verandering van werkwijze, maar ook om de verandering naar een eenvoudige wendbare structuur en een wendbare cultuur. Dat is de beweging die ik organisaties help te maken.

Wendbare structuur

Ik help organisaties te vereenvoudigen door samen te kijken naar het weghalen van bureaucratie veroorzaakt door muurtjes tussen silo’s en “waste” in processen. Maar ook door afscheid te nemen van oude functies en door het introduceren van een klantgerichte structuur georganiseerd rondom zelf-organiserende teams.

Wendbare cultuur

Ik help bij het inzichtelijk maken van de cultuur, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en hoe beslissingen worden genomen, en in hoeverre dat helpend of belemmerend werkt in de beoogde verandering. Daarbij leer ik de organisatie hoe om te gaan met tegenwind, datgene dat als weerstand tegen de verandering wordt ervaren, en coach ik de organisatie bij het geven van beslissingsvrijheid aan teams en hoe leidinggevenden hiermee om kunnen gaan.

Een wendbare aanpak

Ik gebruik een Agile aanpak voor de transformatie zelf. Dit betekent op kleine schaal en in kleine stapjes experimenteren met de nieuwe werkwijze, structuur en cultuur, daarvan leren en bepalen wat de volgende stap is.

Door te starten met een Agile werkwijze worden de uitdagingen zichtbaar waar een organisatie mee te maken heeft. Een Agile werkwijze zorgt namelijk voor transparantie en daarmee maakt het problemen zichtbaar die er altijd al waren, maar liever niet gezien werden. Deze uitdagingen zijn de input voor de transformatieaanpak.

Wil je meer weten hoe ik Agile transformaties aanpak, neem dan een kijkje in het AMIGOS model dat ik heb ontwikkeld.

10 tips voor een succesvolle transformatie

 1. Beschouw de transformatie als een ontdekkingsreis waarvan de route onzeker is en het eindpunt achter de horizon ligt. Ga! en vertrouw erop dat je gaandeweg gaat ontdekken waar de bestemming precies ligt.
 2. Maak het nut en de noodzaak van de reis, de verandering duidelijk, inspireer de bemanning om uit te varen!
 3. Leg verantwoordelijkheid voor de transformatie op directie niveau, bij de kapiteins van het schip
 4. Gebruik de Agile werkwijze om de uitdagingen waar de organisatie mee te maken heeft scherp te krijgen en de veranderaanpak te bepalen, experimenteer!
 5. Experimenteer op kleine schaal met de nieuwe werkwijze en schaal stap voor stap op, waarbij tussentijds wordt getoetst, geleerd en de volgende stap wordt bepaald
 6. Kijk naar de interactiepatronen tussen de mensen en hoe deze huidige gedrag in stand houdt dat niet helpend is in de verandering.
 1. Werk aan de mindset: Leer mensen om te gaan met onzekerheid en verandering. Verandering is de enige constante!
 2. Creëer Amigo’s, vrienden van de verandering, die een leidende rol in de verandering willen spelen en anderen met zich mee willen en kunnen nemen
 3. Vereenvoudig de organisatie door o.a. vermindering van stroperigheid en bureaucratie en creëer een klantgerichte structuur met focus op het leveren van waarde voor de klant en de organisatie
 4. Geef als leiderschapsteam vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid aan zelforganiserende teams binnen een vastgesteld kader, met een duidelijke richting en purpose. Help het systeem rondom de teams te verbeteren zodat deze teams steeds sneller en beter kunnen leveren.

Hulp nodig bij je navigatie? Neem eens een kijkje bij het AMIGOS transformation framework.

10 tips voor een succesvolle transformatie

 1. Beschouw de transformatie als een ontdekkingsreis waarvan de route onzeker is en het eindpunt achter de horizon ligt. Ga! en vertrouw erop dat je gaandeweg gaat ontdekken hoe de bestemming er precies uit ziet.
 2. Maak het nut en de noodzaak van de reis, de verandering duidelijk, inspireer de bemanning om uit te varen!
 3. Leg verantwoordelijkheid voor de transformatie op directie niveau, bij de kapiteins van het schip
 4. Gebruik de Agile werkwijze om de uitdagingen waar de organisatie mee te maken heeft scherp te krijgen en de veranderaanpak te bepalen, experimenteer!
 5. Experimenteer op kleine schaal met de nieuwe werkwijze en schaal stap voor stap op, waarbij tussentijds wordt getoetst, geleerd en de volgende stap wordt bepaald
 6. Kijk naar de interactiepatronen tussen de mensen en hoe deze huidig gedrag in stand houdt dat niet helpend is in de verandering
 7. Werk aan de mindset: Leer mensen om te gaan met onzekerheid en verandering. Verandering is de enige constante!
 8. Creëer Amigo’s, vrienden van de verandering, die een leidende rol in de verandering willen spelen en anderen met zich mee willen en kunnen nemen
 9. Vereenvoudig de organisatie door o.a. vermindering van stroperigheid en bureaucratie en creëer een klantgerichte structuur met focus op het leveren van waarde voor de klant en de organisatie
 10. Geef als leiderschapsteam vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid aan zelf-organiserende teams binnen een vastgesteld kader, met een duidelijke richting. Creëer een omgeving waarin de teams steeds sneller en beter kunnen leveren.

Hulp nodig bij je navigatie? Neem eens een kijkje bij het AMIGOS transformation framework.