Privacyverklaring Els Verkaik Training  & Coaching                                          

Deze verklaring is van toepassing op alle door Els Verkaik training & coaching geleverde producten en diensten.


WIE IS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?

Els Verkaik training & coaching gevestigd te Badhoevedorp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


VAN WIE VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS EN HOE KOMEN WIJ AAN DE
PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers. In veel gevallen zal een websitebezoeker ook een klant zijn. Een klant is voor ons iemand die in het verleden onze zakelijke dienstverlening heeft afgenomen of een bestelling heeft geplaatst op de website.

Persoonsgegevens van klanten zijn van klanten zelf afkomstig. Die zijn dan bijvoorbeeld opgegeven bij het bestellen van een product of bij het opstellen van het contract voor het afnemen van zakelijke dienstverlening. Het kan ook zijn dat wij de persoonsgegevens hebben gekregen omdat een klant of websitebezoeker contact heeft gehad met ons.

Technische gegevens van websitebezoekers zijn gegevens die websitebezoeker niet rechtstreeks heeft achtergelaten bij ons. Het gaat dan om gegevens die bijvoorbeeld samenhangen met het gebruik van de website of gegevens die technisch noodzakelijk zijn te verwerken in het kader van het gebruik, zoals bijvoorbeeld IP-adressen.

 

PERSOONSGEGEVENS VERKREGEN BIJ EEN BESTELLING.

Als u via onze website een bestelling plaatst dan dient u voor een goede afhandeling van de door u gewenste bestelling bepaalde gegevens in te vullen, namelijk: NAWTE-gegevens, bankgegevens, gegevens voor (afhandeling van) de bestelling. Het doel en de juridische grondslag is in dit geval dat wij de persoonsgegevens van u verwerken in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Dat is de overeenkomst waarbij u producten besteld heeft en wij die producten aan u leveren. Daarnaast is de juridische grondslag om deze gegevens van u te verwerken een gerechtvaardigd belang, want wij willen u naar aanleidingen van bestellingen zo goed mogelijk informeren en kunnen attenderen op interessante producten.
Het kan ook zijn dat uw gegevens door iemand anders zijn opgegeven. Dit kan zijn omdat de klant een bestelling naar u wenst te versturen, als cadeau bijvoorbeeld.

 

PERSOONSGEGEVENS VERKREGEN BIJ EEN OVEREENKOMST VOOR ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Als u een zakelijke overeenkomst met Els Verkaik training & coaching heeft afgesloten,  dan dient u bepaalde gegevens in te vullen, namelijk: NAWTE-gegevens, voor de (afhandeling van) de overeenkomst. Het doel en de juridische grondslag is in dit geval dat wij de persoonsgegevens van u verwerken in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Dat is de overeenkomst waarbij u diensten heeft afgenomen en wij die diensten aan u leveren en in rekening brengen. Daarnaast is de juridische grondslag om deze gegevens van u te verwerken een gerechtvaardigd belang, want wij willen u naar aanleidingen van de afgenomen diensten zo goed mogelijk informeren en kunnen attenderen op wijzigingen van onze producten en diensten.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN NAAR AANLEIDING VAN CONTACT MET ONS

U kunt met ons altijd contact opnemen, bijvoorbeeld over de status van uw bestelling, voor klachten maar ook voor complimenten. Wij leggen bij dat contact uw gegevens vast. Het betreft dan alleen basale gegevens als NAWTE. Daarnaast kunnen we ook vastleggen wat we voor u gedaan hebben en wat er besproken of afgesproken is. Op deze manier kunnen onze collega’s als u weer contact opneemt zien wat er vorige keer besproken of afgesproken is. De juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is in dit geval gerechtvaardigd belang. Belangrijk om te weten is dat uw grondrechten hierbij in ogenschouw worden genomen en niet worden geschonden.


TECHNISCHE OORZAAK VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Daarnaast verwerken wij ook gegevens die u niet zelf invult, maar die wij – als u de website gebruikt – wel verzamelen en indirect tot u te herleiden zijn. Deze gegevens die wij over u verzamelen en verwerken zijn: IP-adres en transanction ID. De juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is in dit geval gerechtvaardigd belang. Belangrijk om te weten is dat uw grondrechten hierbij in ogenschouw worden genomen en niet worden geschonden.


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Els Verkaik training & coaching gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Els Verkaik training & coaching zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

HOE LANG VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens die wij ingevolge de wet dienen te bewaren. Die bewaren we zolang dat nodig is om aan de wet te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de bestellingen die wij zeven jaar bewaren.


HOE IS DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Els Verkaik training & coaching hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Els Verkaik training & coaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Els Verkaik training & coaching  toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Els Verkaik training & coaching gebruik maakt van de diensten van derden, zal Els Verkaik training & coaching in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Wij beveiligen de verwerking van uw persoonsgegevens tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is wel uw verantwoordelijkheid dat de apparaten waarmee u van onze website bezoekt, zoals bijvoorbeeld uw computer, tablet of mobiele telefoon, te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

LOGISTIEKE PARTNERS

Als u een bestelling plaatst dan worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de bestelling bij u te laten bezorgen gedeeld met de bezorgdiensten.
PostNL krijgt van ons uw naam, adres en woonplaats om de bestelling naar de door u opgegeven locatie te (laten) bezorgen. Deze logistieke dienstverleners kunnen ook weer andere dienstverleners betrekken bij het verzorgen van het logistieke verzendproces. Al deze bezorgdiensten en logistieke dienstverleners zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we het gebruik van de website analyseren. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst en we hebben Google Analytics privacyvriendelijk, conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingesteld.


PLAATSEN WIJ COOKIES?

Els Verkaik training & coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


WAT ZIJN UW RECHTEN?

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Els Verkaik training en coaching u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@elsverkaik.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@elsverkaik.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 20 januari 2020