Agile Leiderschap

Als je de organisatiecultuur wilt veranderen naar een wendbare organisatiecultuur, begin dan bij het veranderen van de manier waarop beslissingen worden genomen en de mate waarin teams en medewerkers beslissingsvrijheid hebben. [Als je de manier van beslissingen nemen niet veranderd, dan zal de organisatie en de cultuur ook niet veranderen]. …

Continue reading

Agile transformaties

Het gaat bij Agile transformaties niet om Agile. Agile is slechts het middel om te komen tot een wendbare, fitte organisatie die goed kan inspelen op veranderingen in haar omgeving. Het gaat er om dat we organisaties simpeler maken, de stroperigheid van de bureaucratie weg nemen en alleen die processen …

Continue reading