Afgelopen week was het dan zover. Mijn veranderspellen “De ontdekkingsreis” en “Samen verbeteren” die afgelopen jaar een digitaal jasje hebben gekregen, hebben we gespeeld met de teamcoaches van het COA. De spellen hebben we ingezet om de beweging die het COA heeft ingezet naar meer wendbaarheid te ondersteunen. Het spel “de ontdekkingsreis” faciliteert de dialoog met de medewerkers over een aantal vraagstukken zoals “wat voor soort organisatie willen we zijn?” en “hoe beter aan te sluiten bij de veranderende wensen en behoeften van bewoners”. De lagerhuis werkvorm die we daarbij gebruiken werkte ook prima digitaal met een digitale set kaarten en spelbord.

Het spel “Samen verbeteren” faciliteert de beweging naar ander gedrag door het herkenbaar en bespreekbaar te maken. Ook hier zijn de fysieke spelkaarten met gewenst en ongewenst gedrag vervangen door een digitale set en hebben de werkvormen aangepast om online met elkaar het gesprek te voeren wat we “typisch COA” vonden, welk gedrag we vaker willen zien en van welk gedrag we afscheid willen nemen.

De opgeleide teamcoaches zien de spellen als een waardevolle aanvulling op de instrumenten die zij tot hun beschikking hebben om deze beweging te faciliteren. Meer dan een informatieboekje faciliteren de spellen de dialoog met de medewerkers en blijft het bij iedereen beter “hangen”. Doordat je er zelf over na  moet gaan denken verandert je houding automatisch van passief naar actief. Precies wat nodig is om samen aan de organisatieontwikkeling te werken.

Makkelijk vond men het echter niet. Daar waar fysieke spellen direct uitnodigen om te spelen en geen specifieke kennis of ervaring vereisen, bleek dat bij de digitale spellen toch anders. Het gebruik van technische en online hulpmiddelen vraagt gewenning en handigheid wat niet bij iedereen aanwezig is. Dit kan dus enorm afleiden van het spel. Het opleiden in de technische hulpmiddelen en daarin faciliterend kunnen zijn was daarom ook onderdeel van de training.

Het zou dus wel fijn zijn als we weer fysiek bij elkaar kunnen komen en dan gewoon lekker ouderwets de kaarten in ons handen kunnen houden. Maar al met al, een goed alternatief!