Omdat veel organisaties de weg naar wendbaarheid met behulp van Agile hebben ingeslagen zijn zij naarstig op zoek naar Agile Coaches die hen daarbij kunnen helpen. Echter vind maar eens een goede! Omdat het een vrij beroep is kan iedereen zich Agile Coach noemen, maar niet iedereen heeft de kennis, ervaring en mindset die nodig is voor deze complexe verandervraagstukken. Wat kan helpen is te kijken naar de certificering. Naast de bekende Scrum Master en Product Owner certificaten bestaat er ook een minder bekende, het Agile Master certificaat.

Het Agile Master Certificaat is het hoogste niveau uit de certificeringsreeks van het Agile Consortium. De gecertificeerde Agile Master is getoetst op kennis, ervaring en houding ten opzichte van agile methodieken, werkwijzen en mindset. Dit komt voort uit gedegen inzicht in het agile gedachtengoed, kennis van agile praktijken, praktijkervaring met de transformatie naar agile op organisatie niveau en de attitude om met een agile insteek resultaten te boeken die ertoe doen.

Een Agile Master is niet alleen iemand met veel agile expertise, maar is vooral een veranderaar met goede coachvaardigheden. Het is iemand die kan adviseren over het verbeteren van processen en samenwerking tussen teams, maar ook de agile mindset uitdraagt met als doel organisaties uit bestaande (traditionele) patronen te halen. Dit komt vaak neer op het bewust maken van hoe de organisatie zichzelf vast zet en de verandering die nodig is om in beweging te komen.

Een Agile master deelt kennis met teams en organisaties en motiveert ze om er zelf mee aan de slag te gaan. Daarbij toont een Agile Master voorbeeldgedrag als het gaat om een open, lerende houding, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Daarnaast helpt een Agile Master een omgeving te creëren waarin fouten mogen worden gemaakt, waarin men durft te experimenteren en leren en waarin men goed om kan gaan met veranderingen en onzekerheid. Het gaat dus niet alleen over de Agile werkwijze en processen, maar ook om de verandering van de mindset en cultuur van de organisatie als geheel.

Een Agile Master helpt daarbij de teams om zelf-organiserend te worden en de leidinggevenden om daarmee om te gaan, te gaan faciliteren en de controle los te laten. Een Agile Master ondersteunt de verandering, is veel aan het coachen op ieder niveau in de organisatie, en is daarnaast ook een trainer, facilitator, mentor en Agile expert.

Met een Agile Master weet je wat je in huis haalt. Agile Master hebben tijdens een mondeling examen, voorafgegaan door een schriftelijk ingediend synopsis, moeten bewijzen dat zij bovenstaande hebben gedaan. Het Agile Master examen is het hoogste niveau waarop men zich kan certificeren na Agile Practitioner en Agile Foundation. De examens worden afgenomen door het Agile Consortium. Het Agile Consortium biedt sinds het midden van de jaren 90 naast een kennisplatform voor organisaties en professionals een certificeringsprogramma aan, waar de Agile Master onderdeel van is. Het Agile Consortium ondersteunt kennisdeling tussen Agile Masters door de community van Agile Masters te faciliteren. De Agile Masters zijn actieve leden en geven hier zelf verder vorm aan.

Herken je jezelf in de beschrijving en denk je dat het certificaat waarde voor je kan toevoegen? kijk dan op http://www.certifytoinspire.com/agile-master/ voor meer informatie over het Agile Master examen en inschrijving voor het examen. Het eerst volgende examen is op 22 november 2019.

Wil je weten wie Agile Master zijn? Kijk dan op https://www.agileconsortium.nl/agile-masters/