Als je de organisatiecultuur wilt veranderen naar een wendbare organisatiecultuur, begin dan bij het veranderen van de manier waarop beslissingen worden genomen en de mate waarin teams en medewerkers beslissingsvrijheid hebben.

“Als je de manier van beslissingen nemen niet veranderd, dan zal de organisatie en de cultuur ook niet veranderen”

Beslissingsvrijheid geven

Veel kapiteins hebben moeite met het geven van beslissingsvrijheid aan hun bemanning, omdat ze daarmee het gevoel hebben de controle uit handen te geven of hun macht verliezen. Men heeft vaak genoeg ervaren dat als men het aan teams of individuele medewerkers over liet het dan mis ging. De reflex is dan om de controle weer in handen te nemen en zelf de beslissingen te nemen. Dat zegt iets over mate waarop leidinggevenden hun medewerkers vertrouwen en ook iets over de cultuur van geen fouten mogen maken. Laten het vertrouwen in medewerkers en experimenteren en leren van fouten nu net 2 van de pijlers zijn onder een wendbare cultuur!

Wie beslist over wat

Het veranderen naar wendbaarheid betekent snel beslissingen nemen. Als de besluiten alleen door de hogere leiding genomen wordt dan heeft dat een paar nadelen. Een belangrijke is wachttijd, voordat een team antwoord krijgt kan het even duren, want de leiding heeft meer beslissingen te nemen en doen dat doorgaans in hun 2-wekelijkse MT-meeting die net geweest is. Een andere is kennis. De meeste leidinggevenden hebben niet zoveel kennis en ervaring met het werk als de medewerkers die het werk uitvoeren. Om die redenen wil je de beslissingsbevoegdheid op een lager niveau in de organisatie organiseren, namelijk daar waar het werk ook wordt uitgevoerd. De mensen die het werk doen hebben namelijk alle kennis en kunde om het werk te doen en kunnen dus ook het beste de beslissing nemen. Wel binnen een vooraf afgesproken begrenzing. Niet iedereen mag op de rode knop drukken. Zorg dus dat het voor iedereen duidelijk is waar ze wel beslissingen over kunnen nemen en waar ze hun leidinggevende voor moeten raadplegen.

Een kader stellen

Een ander belangrijk punt is het meegeven van een richting en kader aan je bemanning. Iedereen moet weten waar we naar toe varen en waarom, zodat beslissingen worden genomen die in het verlengde zijn of bijdragen aan deze richting en vallen binnen het kader.

Voorbeeld gedrag

Als ervaren coach geef ik leidinggevenden inzicht in hun eigen gedrag en de interactiepatronen in relatie tot hun medewerkers en teams. Het veranderen van de patronen start bij de leidinggevende. Zij geven niet alleen voorbeeld gedrag maar ook ruimte aan medewerkers en teams om te veranderen.

Training en coaching

Ik train leidinggevenden in de aspecten die komen kijken bij een Agile transformatie en de Agile leiderschapsstijl middels het Agile Leiderschapsprogramma. neem eens een kijkje of neem contact met mij op over het coachen van je (leiderschaps)team.