Ik heb als Agile coach de afgelopen jaren veel teams geholpen met het verbeteren van hun  effectiviteit. Wat me verbaast is dat de moeilijkste teams om te verbeteren de teams zijn waar je zelf onderdeel van uit maakt, Agile Coach teams. Hiermee bedoel ik teams bestaande uit Agile Coaches waarvan de opdrachtgever verwacht dat de coaches zich verenigen en samen de Agile transformatie gaan vorm geven.

Team dynamiek

En dan begint de uitdaging, want net als in ieder ander team bepaalt de dynamiek in het team hoe effectief het Agile coach team is. Wat me opviel waren de grote verschillen hierin. In het ene team was er vanaf dag 1 een heel goede samenwerking, die veel energie opleverde en de coaches elkaar makkelijk opzochten, aanvulden en van elkaar leerden. En bij een ander team kwamen we nooit door de “storming fase” heen en waren we als team eerder contraproductief. We verloren veel tijd aan discussies onderling over hoe het moet worden aangepakt, wie wat bepaalt en hoe het werk verdeeld wordt. Ondanks dat we als team wel bewust waren van het gemeenschappelijke doel dat we nastreefden, was er geen gemeenschappelijke behoefte om te investeren in het opbouwen van het team.

Mindset van de coach

Dus vond ik het interessant om eens nader te onderzoeken hoe dat komt. Ik kwam tot de conclusie dat het simpel gezegd wordt veroorzaakt door het verschil in mind-set van Agile Coaches. Het is maar net hoe je in de wedstrijd zit. Hoe kijk je naar je collega Agile coaches? zie je ze als concurrenten, collega’s of bondgenoten? Zie je ze als gelijkwaardig of maak je onderscheid? En wat is je persoonlijke behoefte en persoonlijk belang bij de transformatie? Wil je je onderscheiden van andere Agile coaches? Wil je zorgen dat het aan jouw naam hangt of wil je het samen doen, samen een betere organisatie creëren?

Om hier wat handen en voeten aan te geven heb ik 7 typen Agile coaches uitgewerkt, voor de fun, maar ook om mee te kunnen nemen als je een Agile Coach team gaat vormen. Natuurlijk zijn we niet zo makkelijk  in hokjes te stoppen en hebben we alles in ons, maar toch is het leuk en leerzaam om jezelf hierop te plotten door naar je voorkeursgedrag te kijken.

De 7 type Agile coaches

  1. De Artiest

Artiesten zijn charismatisch en gepassioneerd over hun vak. Ze hebben veel kennis en kunde vergaard die ze graag over de bühne willen brengen. Ze bloeien op als ze het podium krijgen en er naar ze geluisterd wordt. Ze leven op van succes en applaus. Ze verzamelen vaak veel volgers om zich heen, die ze makkelijk om hun vinger weten te winden door hun charisma. Hun “groupies” dragen de boodschap op dezelfde manier uit als zij.

Persoonlijke behoefte: Erkenning, er toe doen. Willen graag shinen, zoeken applaus, zoeken erkenning voor wat ze doen.

Persoonlijk belang bij de transformatie: Laten zien hoe goed ze zijn, willen de eer voor de verandering naar zich toe trekken

Transformatieaanpak: Strak, geregisseerd, zo moet het

Kracht:  Brengen hun visie, kennis en kunde in, geven aan hoe het moet en geven daarmee duidelijkheid aan de organisatie, zetten een blueprint neer, nemen mensen met zich mee. Het zijn vaak leiders, onafhankelijk en zelfverzekerd en succesvol in wat zij doen.

Valkuilen: Staan niet zo open voor de visie, kennis en kunde van collega coaches. Hebben niet door dat er meerdere wegen naar Rome leiden, of misschien wel, maar hun weg is de beste. Hebben moeite met samenwerking, samen successen delen, vinden andere coaches niet snel capabel genoeg om mee samen te werken. Voelen zich bij persoonlijke feedback snel aangevallen, zoeken dan zelf de aanval op. Hebben de neiging hun territorium af te bakenen, (dit is van mij en van niemand anders, ik maak hier een succes van).

Te leren: Inzien dat je veel van anderen kunt leren door je eigen mening even op zij te zetten en te gaan luisteren en vragen stellen. Dan ontvang je ook meer van anderen en komt geven en nemen gevoelsmatig in balans. Inzien dat het succes van anderen die jij hebt gecoacht ook jouw succes is. Geef anderen dat podium en ondersteun ze in hun performance. Ze zullen je eeuwig dankbaar zijn.

  1. De Evangelist

Evangelisten worden gemotiveerd door zoveel mogelijk kennis te verspreiden, zodat de wereld geholpen wordt. Evangelisten zijn ook gepassioneerd over hun vak en hebben net zo veel kennis en kunde als de artiest zonder daar direct applaus voor te willen ontvangen. Natuurlijk geeft het verspreiden van kennis een goed gevoel, maar de zendingsdrang komt meer voort uit een behoefte om anderen te helpen bij hun problemen. ”Ik weet het, ik heb een oplossing voor je, ik geef je die”. Het lastige is dat de evangelist ongevraagd zijn voet tussen de deur plaatst en de ander overspoelt met goede adviezen, te pas en te onpas. Zij hanteren het principe van liever veel en vaak dan niets.

Persoonlijke behoefte: Bijdrage leveren en zekerheid krijgen dat zij nodig en nuttig zijn. Delen kennis en ervaring, zodat anderen geholpen worden.

Persoonlijk belang bij transformatie: Willen hun steentje bijdragen aan de transformatie en de doelen.

Transformatieaanpak: Hebben een receptenboek klaar liggen hoe je een transformatie moet aanpakken

Kracht: Weten veel, delen veel kennis en kunde, gaan voor het resultaat. Hebben voor alles een voorbeeld paraat en weten dit gepassioneerd en energiek over te brengen.

Valkuilen: Kunnen anderen snel irriteren door uit de heup met oplossingen te schieten voor vragen en problemen die er niet zijn. Zijn wat ongevoelig voor de behoefte van anderen. Hebben hun voelsprieten niet uit staan en voelen daardoor niet wat de ander nodig heeft, stellen geen vragen, nemen aan en denken het allemaal te weten.

Te leren: Ga je verdiepen in de ander, leer vragen te stellen en te luisteren en laat je kennis en oplossingen aansluiten bij de behoefte van de ander. Breng het gedoseerd, dan krijg je meer waardering voor je kennis en kunde en is je bijdrage groter.

  1. De Viking

Vikingen beuken door de organisatie heen als een olifant in een porseleinkast. Gepassioneerd als ze zijn weten ze snel door te dringen tot de kern van het probleem en daarmee de organisatie (pijnlijk) te confronteren. Zij hebben een sterke visie en houden daar aan vast. Ze zijn dominant, nemen graag de leiding en zijn niet bang om voorop te gaan in de strijd. “Ga even opzij, dan kan ik doorgaan”. Zij weten daarin goede resultaten te boeken, maar gaan soms zo snel dat ze vergeten anderen met zich mee te nemen.

Persoonlijke behoefte: Macht en resultaten. Ik voel me goed als ik de zaken naar mijn hand weet te zetten en het op mijn manier kan doen. Resultaten geven mij vertrouwen dat ik op de goede weg ben.

Persoonlijk belang bij de transformatie: Het gaat om het resultaat en dat resultaat komt op mijn conto.

Transformatieaanpak: Organisatie confronteren, veranderen en dan weer weg

Kracht: Resultaatgericht, perfectionistisch, kritisch, zien wat er allemaal niet goed gaat, weten snel de vinger op de zere plek te leggen. Nemen de leiding over de verandering. Hebben een dikke huid, laten zich niet snel van hun stuk brengen. Vinden het niet erg om de volle laag te krijgen en accepteren het als ze daarna weg moet. Ze zijn niet uit op vriendschappen, staan buiten het systeem, zorgen ervoor geen onderdeel van de organisatie zijn, waardoor hun objectiviteit geborgd blijft.

Valkuil: Kan anderen irriteren doordat zij te hard en te bot zijn. Geven weinig ruimte aan zachte kanten van de verandering en emotie. Kunnen het lastig vinden zich aan te passen aan anderen in het team. Ze zijn geen volgers. Ze vinden het moeilijk te begrijpen dat anderen een andere mening hebben of hun niet volgen.

Te leren: Onder die dikke huid zit ook en gevoelig iemand. Geef dat deel van jezelf meer ruimte, zodat je makkelijker in contact kan komen met de gevoelige kanten die een transformatie met zich mee brengt voor mensen. Door je zachte kant ook mee te nemen kom je meer in balans en weet je nog meer resultaten te boeken dan nu. Leer de diversiteit in het team meer te waarderen. Anderen hebben waarschijnlijk kwaliteiten die jij niet hebt waar je nog wat van op kunt steken. Samen ben je sterker dan in je eentje.

  1. De Bemiddelaar

Bemiddelaars zijn heel flexibel en passen zich makkelijk aan de situatie en de organisatie aan. Ze passen hun visie over transformeren ook makkelijk aan, aan die van anderen. Daardoor kan de transformatie eerst links af gaan en dan weer rechts af. Hun passie voor het vak komt voort vanuit de betrokkenheid voor de sociale kant, de mensen, de relaties. De Bemiddelaar zal niet snel het conflict op zoeken en zorgt ervoor dat mensen, teams en organisaties in harmonie met elkaar blijven samen werken. Ze vinden  zichzelf succesvol als anderen succesvol zijn en zij daaraan hebben kunnen bijdragen.

Persoonlijk behoefte: Gaat voor de samenwerking met anderen. Het geeft een goed gevoel om het vooral samen met anderen te doen.

Persoonlijk belang bij de transformatie: Een organisatie creëren waar mensen zich gelukkig voelen

Transformatie aanpak: Mensen betrekken, de transformatie samen doen, experimenteel, afhankelijk van verkregen inzichten krijgt transformatie onderweg een andere wending

Kracht: Kunnen met iedereen samenwerken, hebben makkelijk acceptatie voor hun persoon. Staan open voor nieuwe inzichten en ideeën. Luisteren en bouwen makkelijk voort op ideeën van anderen. Voeren dialoog en vinden gevoel van de mensen in de transformatie belangrijk. Willen graag zorgen dat het voor iedereen goed komt, bemiddelen en streven naar harmonie. Zijn begripvol.

Valkuil: Kunnen met alle winden mee waaien. Gaan niet uit van een eigen sterke visie waardoor het onduidelijk wordt voor de organisatie welke kant zij op gaan bewegen. Maken eigen visie soms ondergeschikt aan dat van anderen. Vinden het lastig om te confronteren. Kunnen zachte heelmeester worden die stinkende wonden veroorzaakt.

Te leren: Mag standvastiger zijn in eigen visie, met meer overtuigingskracht en stelligheid, waardoor meer duidelijkheid en richting aan de transformatie kan worden gegeven. Leer meer te confronteren en het conflict op te zoeken. Door discussie en conflict ontstaan er nog betere ideeën en het geeft mensen inzicht waardoor ze zelf in beweging komen.

  1. De Professor

Professors zijn zeer deskundig in hun vakgebied en vinden het fijn als zij geraadpleegd wordt om hun inzicht en kennis. Zij opereren het liefst op hun eigen terrein en hebben geen anderen nodig om hun te ondersteunen bij hun werk. Zij gaan uit van eigen kracht en kunde en weten door goede scherpzinnige observaties anderen inzicht te geven en te overtuigen.

Persoonlijke behoefte: Persoonlijke ontwikkeling en groei. Vinden het fijn om bij te dragen door anderen inzicht te geven. De verschillende situaties helpen hun zichzelf te verbeteren en te groeien.

Persoonlijk belang bij de transformatie: De organisatie beter maken door complexe zaken te vereenvoudigen en daardoor zelf beter te worden door ervan te leren.

Transformatie aanpak: individuele aanpak; 1 op 1 gesprekken om mensen inzicht te geven.

Kracht: Kunnen goed observeren, zijn leergierig en analytisch. Houden ervan complexe problemen te doorgronden en te vereenvoudigen zodat het voor anderen inzichtelijk is. Hebben een goed overzicht, zijn intelligent en stellen scherpzinnige vragen. Doen zelf niets, zijn zuiver aan het coachen.

Valkuil: Uit de individuele benadering kan een pad volgen die niet altijd aansluit op wat de organisatie of het veranderteam heeft gekozen. Doen zelf niet mee aan de transformatie, houden afstand en pakken zelf geen dingen aan, waardoor er wat afstand tot het team ontstaat. Ze zoeken de andere coaches niet op, omdat ze verwachten daar niet veel van te kunnen leren.

Te leren: Door meer aan te sluiten bij het team en je teamleden en de diversiteit meer te waarderen, krijg je zelf meer inzichten en leer je nog meer. Mensen kunnen je mogelijk verrassen met hun eigen invalshoek. Samen kan je meer bereiken dan in je eentje.

  1. De Netwerker

Netwerkers willen het vooral samen doen, samen ideeën uitwisselen en sparren. Ze zijn energiek, enthousiast en inspirerend. Ze geloven in “practice what you preach” en zullen initiatieven nemen om het team te vormen, werkwijzen af te spreken en teamuitjes te plannen. Ze denken en handelen sterk vanuit “we”, maken vrienden in de organisatie en krijgen zo van alles voor elkaar. Ze identificeren zichzelf met de transformatie en de organisatie.

Persoonlijke behoefte: Verbinding, goede relaties met anderen. Vinden het fijn om het samen met anderen te doen.

Persoonlijk belang bij de transformatie: Samen de transformatie vormgeven en relaties opbouwen waar hij nog jarenlang op kan bouwen.

Transformatieaanpak: Mensen betrekken, goede relaties opbouwen en zo mensen in beweging brengen en zorgen dat de verandering geborgd is.

Kracht: Energiek, levendig, optimistisch en inspirerend. Kunnen goed relaties bouwen en krijgen zo dingen voor elkaar en mensen in beweging. Pakken zelf ook werk op, doen het graag samen met anderen, betrekken ze en delen kennis. Zien anderen als gelijkwaardig waar zij mee kunnen sparren en van kunnen leren.  Hebben een loyale opstelling naar het team, de organisatie en haar doelen. Gaan ervoor.

Valkuil: Kunnen te veel onderdeel van het systeem worden, waardoor ze te veel begrip gaan tonen en minder kritisch gaan observeren en interveniëren. De coaching wordt dan minder effectief. Kunnen moeilijk omgaan met de eigengereidheid van anderen. Zij kunnen anderen irriteren omdat zij alles samen wil doen. Hebben moeite om goed samen te werken met mensen waar zij geen relatie mee kunnen opbouwen.

Te leren: Verander je stijl wanneer nodig. Het is niet altijd nodig om vanuit de relatie te werken. Sommigen zijn daar niet gevoelig voor. Zorg dat je ook vanuit een zakelijke professionele houding kan coachen en adviseren met een bepaalde mate van afstand tot het systeem. Dit kan betere observaties, interventies en een effectievere samenwerking opleveren.

  1. De Innovator

Innovator hebben voor elk probleem, voor elke situatie wel een oplossing of nieuw idee paraat. Zij zijn een vat vol ideeën en komen continue met voorstellen voor nieuwe werkvormen, workshops, trainingen en spellen. Zij hebben veel focus op het leuk en aantrekkelijk maken van de transformatie.  Zij hebben een positieve, optimistische kijk op de transformatie en geloven dat alles op te lossen en te verbeteren is.

Persoonlijke behoefte: Persoonlijke ontwikkeling en plezier, zichzelf vermaken en leren door leuke dingen te doen. Invulling geven aan nieuwsgierigheid en creativiteit

Persoonlijk belang bij de transformatie: Middels leuke, creatieve vondsten bijdragen aan de problematiek van de organisatie en transformatie. Het creëren van innovatieve, creatieve werkomgeving.

Transformatieaanpak: Een speelse en luchtige manier van veranderen, al doende leren, actief en experimenteel

Kracht: Maken veranderen lichter, speelser, leuker. Nemen met hun enthousiasme en energie anderen makkelijk mee. Dragen veel bij aan het team en de transformatie door inbrengen van kennis, kunde en ideeën. Helpen anderen door te sparren. Kunnen goed out-of-the-box denken en worden daardoor voor van alles en nog wat gevraagd en geraadpleegd.

Valkuil: Verdiepen niet altijd goed in de problematiek en gaan al snel naar de oplossing toe. Kunnen voorbij gaan aan de emotionele kant van de verandering en te snel overstappen naar leuke dingen doen. Het is niet altijd makkelijk of leuk en daar moet ook aandacht aan worden gegeven.

Te leren: Een diepere analyse helpt om met betere oplossingen te komen en geen symptoombestrijding te doen. Voor veel mensen is veranderen zwaar en voelt het als verlies als ze bestaand werk of werkwijze kwijtraken. Leer meer aandacht geven aan het rouwproces, het afscheid nemen en loslaten, dan zullen mensen eerder bereid zijn het nieuwe te accepteren.

Agile Coach team samenstelling

Bij het samenstellen van het Agile coachteam is het handig om de kennis van deze typen met je mee te nemen en ze te gaan herkennen. Een goed team heeft diversiteit nodig, dus heeft alle types nodig.

De Evangelist, Bemiddelaar, Netwerker en Innovator zijn types die meer op de ander en het gemeenschappelijk doel zijn gericht dan op zichzelf. Van nature zijn dat teamspelers waarmee je makkelijk Agile coach teams kunt samenstellen die een gezamenlijke opdracht voor de transformatie moeten uitvoeren.

De Artiest, Viking en Professor zijn meer op zichzelf gericht dan op de ander. Zij excelleren het beste in een omgeving waar zij het voor het zeggen hebben of waar zij alleen kunnen opereren.  Hou er rekening mee dat als je veel van deze types bij elkaar zet in een team dat het behoorlijk gaat stormen.

Door goede vraagstelling tijdens het intake-proces krijg je een indruk met welk type je te maken hebt. Afhankelijk van de fase van de transformatie, het domein, de omvang, het tempo, de verantwoordelijkheid voor de transformatie en welke types je al in het team hebt, zal je voorkeur uitgaan naar een bepaald type Agile coach.

7 Type Agile coaches bestellen

Koop je eigen set 7 type Agile Coach types op deze pagina, of download ze hier gratis.